Persoonlijke visie

Voor veel mensen is de materie waar ik mee werk een groot abracadabra. Daarom besteed ik uitgebreid aandacht aan uitleg over wat er mogelijk is voor een bepaald probleem en leg uit hoe we een ongewenste situatie zouden kunnen ombuigen naar een gewenst resultaat. Ik vind het heel belangrijk dat men kan volgen wat er gebeurt, en er daardoor mee kan instemmen.

Zaken zijn pas zweverig als je ze niet kunt plaatsen doordat je het niet begrijpt. Zodra zweverigheden worden uitgelegd en plaatsbaar zijn voor mensen, worden ze concreet. Zó concreet zelfs dat je er statistieken van kunt maken. Tijdens een opleiding op dit ‘zweverige’ gebied hebben we oefeningen moeten doen waarbij we dat wat we op energetisch gebied hadden waargenomen, moesten vertalen in een grafiek. En daarbij mochten we er geen procent naast zitten, anders kreeg je je diploma niet. Over zweverigheid gesproken…

Een goede uitleg vereist kennis van zaken, waardoor zweverigheid verdwijnt.

Advertenties