Het PLUS consult

In sommige gevallen is ‘een gesprek’ voldoende, in andere gevallen zal ik een uitgebreid consult voorstellen waarbij ik het hele dier in kaart breng.

Dit is het PLUS-consult dat bestaat uit:

 1. een ‘gesprekje’
 2. een energietest
 3. een chakra test
 4. behandeltest
 5. uitzetten van een behandelingstijdpad
 6. afsluitende healing
 7. kontakt met de eigenaar met een advies voor evt. verdere behandeling

Ik begin met een oriënterend gesprekje, kijk of ik via het dier helder kan krijgen waar de ‘kink in de kabel’ zit. Dan doe ik een energie test, een chakra-test en stel ik een behandelingstijdpad samen. Dit doe ik blind, dwz. ik schrijf alle test-resultaten op zonder na te denken. Aan het eind moeten testen en behandelingen met elkaar corresponderen. Zo niet, dan heb ik iets fout gedaan. Zo kan ik helder uitleggen aan de eigenaar wat er aan de hand is en waarom dit er uit komt. Indien een behandeling is gewenst, test ik welke, hoe vaak, wanneer en tot wanneer. Ik stippel een tijdpad uit waarin al deze gegevens zijn verwerkt. Ik noteer dit alles op een kaart, en neem kontakt op met de eigenaar voor een uitleg en verder advies mbt. vervolgtraject van behandeling. En natuurlijk zit een afsluitende healing inbegrepen bij de prijs. Na dit consult beslist de eigenaar of het vervolgtraject wordt gevolgd.

 • Dit adviserende PLUS consult kost 80,-
 • Tijdpadbehandeling is vanaf 15,- , en is afhankelijk van wat er is uitgetest voor het dier.
 • Men is na een PLUS consult niet verplicht het tijdpad te volgen. Als men het tijdpad gaat volgen is het wel raadzaam dit als een geheel pakket te zien. Haalt men hier een aantal onderdelen uit, dan is de ervaring dat de gewenste resultaten niet worden  bereikt.
 • Een 2e PLUS-consult wat direct aansluit op het eerste PLUS-consult-met-tijdpad, kost geen 80,-,  maar 40,-

 

Advertenties